Bài viết bàn thờ treo tường phong thuỷvách ngăn bàn thờ đẹp

Không vứt chân hương, đồ thờ cúng hỏng
Quan niệm của người xưa cho rằng, khi bao sái bàn thờ đẹp cho chung cư, tối kỵ rút chân hương rồi cầm bát hương đổ tro bừa bãi ra ngoài vì như thế sẽ bị “tán tài”. Chân hương sau khi tỉa xem tiep ra thường đốt và tất cả tro được thả xuống sông, hồ hoặc hòa nước bón cây, không nên đem đổ lung tung.

|

Các bước làm sạch đồ thờ cúng bằng đồng trên bàn thờ đẹp treo tường

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bài viết bàn thờ treo tường phong thuỷvách ngăn bàn thờ đẹp”

Leave a Reply

Gravatar